TISKOVÁ ZPRÁVA 13.10.2015 v Českých Budějovicích

19. ročník Mezinárodní přehlídky současného výtvarného umění

Intersalon patří již po mnoho let mezi významné společenské i kulturní počiny nejen na jihu Čech. V letošním roce přichází Asociace jihočeských výtvarníků s velmi atraktivním programem. Tato rozsáhlá výstava bude realizována na dvou zajímavých místech. Stane se tak nejrozsáhlejší expozicí za dobu své existence. Celkem se výstavy zúčastní více než 130 vystavujících. První slavnostní zahájení se uskuteční 3. 10. 2015 od 17:00 hodin v galerii a obrazárně Špejchar Želeč.

Druhá část expozice bude slavnostně otevřena 15. 10. 2015 v 17:00 hodin v nové prestižní Galerii Mariánská v Českých Budějovicích.

V Želči budou představena  díla celkem 80 významných autorů z 8 zemí světa. Mezi zástupci z České republiky budou mimo jiné. T. Buzu,J. Cihla, L. Hodný, L. Kaprasová,P. Kryml, R. Postl, A. M. Šechtlová, M. Marschal, F. Svátek a mnoho dalších hostů.

Ve druhé části expozice prezentované v Českých Budějovicích, představí své nevšední umělecké projekty pražská Galerie La Femme. Zastoupeni umělci budou například B.Jirků, M.Jiránek, J. Anderle, E. Mansfeldová, M. Rittstein, B. Olmrová, Z. Janda, R. Brichcín, Z. Tománek, M. Chabera a mnoho dalších.

Nebude chybět ani Produzentengalerie z partnerského města Pasova jejímž představitele je předseda profesní organizace výtvarníků BBK Niederbayern pan Hubert Huber. V poslední, ale pro nás, velmi důležité části expozice bude prezentována výstava, která je zároveň poctou významným jihočeským již nežijícím autorům členům AJV. Karel Valter, František Peterka, Miloš Cicvárek, Jiří Stejskal a Matouš Vondrák. Obě vernisáže oživí svým nekonvenčním vystoupením SaxWork Quartet.

INTERSALON AJV je svým rozsahem a počtem zúčastněných autorů jedním z největších projektů v ČR. Tato jedinečná výstavní akce zahrnuje všechny obory výtvarného umění, od malířství přes sochařství, grafiku až k oborům užitého umění.