TISKOVÁ ZPRÁVA, 25.8. 2017 v Českých Budějovicích
ŽHAVÝ POPEL – ŽERAVICA 4
Galerie Mariánská, 31. 8. – 30. 9. 2017

Výstava představuje 14 významných chorvatských umělců, kteří žijí a tvoří po celém světě a spojuje je kritický pohled na dnešní svět. Umělci pracují experimentálními formami instalací, projekcemi apod., ale sama budějovická výstava je velikým experimentem, který nabízí zajímavé, moderní pohledy z různých úhlů a získaných životních zkušeností.

 

Vůle může potvrdit duši, ale mysl nemůže, napsal Edgar Allan Poe v povídce Mesmerické odhalení z roku 1849. Mystika hypnotického působení na člověka, kterého vrhá do transu a vede ke stavu, v němž se údajně vznáší mezi různými sférami existence byla extrémně populární v 19. století. I když to byla doba velké důvěry ve vědu a poznávání světa prostřednictvím objevování přírodních zákonů, ale stále skryté části přírody dráždily lidskou představivost předtuchou nadpřirozena. To již nebylo chápáno jako systém řízený pravidly nebeského monarchy, ale jako intuitivní a temný zážitek, který potvrzuje lidskou nejistotu a křehkost skrytých a nesrozumitelných vyšších sil. Sen rozumu vytváří monstra, tvrdil Goya koncem 18. století, následovaný Fuselim, Blakem, Poem, a později mnoho dalšími, kteří pokračují až k dnešnímu dni v high-tech a sci-fi hororech. Následuje je i Danko Friščić ve své nikdy neuhašené lásce k morbidnímu, temnému, odpornému a nepřístupnému rozumu. Tvorba umění z oblastí, které neosvětluje světlo naší mysli, ho trvale fascinuje a doslova mesmericky hypnotizuje. Poeova „vůle“, která „potvrzuje duši“, to jest lidskou tvůrčí sílu, je pro něho magický proces tvoření, či materiálního ztělesňování uměleckého díla (z temných a děsivých hlubin vědomí), čímž se nerozumí jen tvoření, nýbrž i vnímání.

 

Proto on ve čtvrtém provedení skupinové výstavy pod názvem Žeravica (s podtitulem Quadrogloditi – Mesmerizace) v Českých Budějovicích zvolil práce kolegy umělce, v nichž nachází démonické sémě umění. Jeho četba a společné instalace různých děl z nich činí synaptické dráhy v obrovském mozku představovaném výstavními prostorami. Každá předchozí Žeravica odrážela Friščićův okamžitý zájem, a on nyní svou inspiraci našel v různých výkladech mystických učení: klasickým i populárním provedením výtvarného jevu, literatury nebo filmu. Titulky sugerují hru s nepochopitelnem a únik z každodenního života, v němž se kromě podřizování fyzikálním zákonům, podřizujeme i těm společenským: mesmerizace označuje hypnózu vedoucí ke kreativitě a neologismus quadrogloditi nevyčerpatelné možnosti tvůrčího bláznovství. Umění jako oblast snů (a nočních můr) osvobozena je od zmíněných zvyklostí a umožňuje bezpočetné krásné a strašlivé metamorfózy, otevírá výhled do našich tužeb a obav, vybízí tak k reakcím, které potvrzují existenci určitého druhu poznání. Někteří je nazývají estetickým poznáním, jiní duší.

Danko Friščić je nazývá – Žeravicí. Je to doutnající oheň na hranici života a smrti, který se v každém okamžiku může uhasit nebo vzplanout do ohromujících a destruktivních rozměrů.

 

Vernisáž: 31. 8. 2017 v 18:00 v Galerii Mariánská

Kurátor výstavy: PhDr. Stanislav Štádler

Výstava je realizována ve spolupráci s:

  • GRAD ZAGREB – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
  • Dům kultury Metropol v Českých Budějovicích
  • Asociace jihočeských výtvarníků