TISKOVÁ ZPRÁVA 26. 11. 2015 v Českých Budějovicích

 

VÝSTAVA ARCHA NADĚJE

ARCHA NADĚJE je multižánrový projekt pod záštitou Jihočeského divadla, zahrnující divadelní hru, výstavu a edukační program se stejnojmenným názvem. Expozici v Galerii Mariánská na téma víra, naděje a láska si návštěvníci mohou prohlédnout v termínu od 27. 11. 2015 do 28. 2. 2016.

Výstava prezentuje ilustrace a úryvky z Deníku trosečníka lodi Patria od Karla Brandýse. Popisuje zde nelehkou cestu židů z Protektorátu Čechy a Morava a dalších zemí do Palestiny, které se sám v roce 1940 účastnil. Zápisky z této cesty doplňoval vlastními ilustracemi. Exod židů vyvrcholil tragickou plavbou lodi Patria, která se 25. 11. 1940 potopila u břehů Haify (Palestina). Zahynulo zde 267 osob – židovští uprchlíci, britští vojáci, členové posádky.

Expozice dále zahrnuje plastiky a malby akademického sochaře Michala Moravce, které jsou historickými i sakrálními symboly znázorňujícími víru, soudržnost, naději a lásku a podtrhují a zhmotňují tak téma výstavy. Překvapením jsou 3 nové sochy, jež Michal Moravec zhotovil přímo pro projekt ARCHA NADĚJE.

Je až neuvěřitelné, jak je toto téma v dnešní době aktuální a pro mnohé velmi blízké. V roce 1940 prchali židé z Evropy, v dnešním roce přichází uprchlíci do Evropy. Velmi zajímavým prvkem výstavy je dvou metrové kormidlo, které datuje významné milníky plavby lodi Patria. Historickou hodnotu výstavy podtrhuje i originál cestovního pasu a dopis pro anglickou královnu. Vše živě dokresluje emoční nálada soch Michala Moravce,“ slovy Radky Novotné, provozní manažerky Galerie Mariánská.