TISKOVÁ ZPRÁVA, 29. 2017 v Českých Budějovicích
INTERSALON 2017
Galerie Mariánská, 4. 10. – 30. 11. 2017

Asociace jihočeských výtvarníků (dále AJV) je výběrovým sdružením profesionálních výtvarných umělců a teoretiků Jihočeského kraje. Posláním je rozvíjení všeoborových aktivit v oblasti výtvarné tvorby a prezentace jejich výsledků formou výstav, se zvláštním přihlédnutím k možnostem mezinárodních kontaktů, jejichž výsledkem je každoroční výstava INTERSALON AJV.  V letošním roce 2017 se koná již 21. Ročník. Snahou AJV je přinášet neustále nové podněty, nejen v rámci komunikace na poli profesní umělecké scény, ale také obohacovat kulturní život v rámci Jihočeského kraje. U zrodu myšlenky pořádat každoročně mezinárodní přehlídku současného výtvarného umění stálo tehdy přesvědčení, že aktivita tohoto druhu je velmi užitečnou, ne-li zcela nezbytnou formou komunikace naší výtvarné obce s okolním světem a  veřejností. Domníváme se, že tato prvotní idea za dobu trvání INTERSALONU neztratila nic ze své původní aktuálnosti. Výstava INTERSALON AJV je stále nejen důležitou součástí společenského kulturního dění v jihočeském kraji, ale i specifickou možností veřejné publicity současných výtvarných snah i významnou organizační i kritickou platformou reflektující dosažený stav i stupeň dalšího rozvoje tvůrčí sféry. K tomuto tvrzení nás navíc opravňuje i značný ohlas na doposud realizované ročníky INTERSALONU v předchozích letech. K dnešnímu dni se výstav INTERSALON AJV zúčastnilo více jak 1000 výtvarných umělců z 27 zemí světa.  INTERSALON AJV je tedy svým rozsahem a počtem zúčastněných autorů mimořádným projektem nejen v jihočeském regionu, ale i v celé ČR. Tato jedinečná výstavní akce zahrnuje všechny obory výtvarného umění, od malířství přes sochařství, grafiku až k oborům užitého umění. Důvodem proč Intersalon musel zhruba před 8 lety opustit České Budějovice, byla absence výstavního prostoru. První ročníky se konaly v DK Metropol, později v Jihočeském Muzeu a s jeho rekonstrukcí byl Intersalon nucen využívat možnosti jiných měst. Ať už to byl Písek, Pasov, Tábor. V Českých Budějovicích se konal opět před třemi lety ve Wortnerově domě a v roce 2015 v Galerii Mariánská. Věříme, že se povede obnovit tradici Intersalonů doma v Budějovicích. Letošní 21. Ročník je realizován opět v Galerii Mariánská, účastní se ho 75 umělců z Čech, Německa, Rakouska, Itálie, Francie, Slovinska, Španělska a Rumunska.

Výstava je pod záštitou Ministra kultury pana Mgr. Daniela Hermana, Hejtmanky jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a Primátora města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody.

Vernisáž se koná ve STŘEDU 4. 10. 2017 v 17:00 v Galerii Mariánská.