TISKOVÁ ZPRÁVA, 3.4. 2017 v Českých Budějovicích

NEJEN DESIGN

Galerie Mariánská, od 7. 4. 2017

Od 7. dubna můžete v Galerii Mariánská v Českých Budějovicích navštívit výstavu s názvem Nejen design, na které se představí více než desítka výtvarníků a designérů z celé České republiky. Vystavovanými exponáty nejsou jen sochy a další umělecká díla, můžete zde natrefit i na zcela obyčejné věci denní potřeby, kterým ovšem nechybí nápaditost i výborné řemeslné zpracování. Výstavu „nejen design“, která bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 6. dubna od 18 hodin, můžete navštívit v prostorách bývalých českobudějovických kasáren. Pokud vás nějaký exponát zaujme, můžete si ho i zakoupit.

Vedle své volné tvorby představují výtvarníci i objekty, které slouží konkrétnímu a praktickému účelu. Ve výstavních prostorách si tak můžete prohlédnout například netradičně pojednaná topná tělesa od sochaře Lukáše Raise, organické betonové umyvadlo a světelné betonové membrány sochaře Jaroslava Chramosty nebo originální keramické lampy od českobudějovického malíře Igora Holy.  Další sochař, Ladislav Plíhal, se na výstavě prezentuje organickým stolem a experimentálními mísami a vázami vytvořenými za pomocí trhaviny – semtexu. Grafický designér Mirek Kodeš vystavuje trochu lechtivý porcelánový objekt Hedonist. Organizátoři výstavy si velice považují, že výstava mohla být obohacena i vitrucelovými mísami světově uznávaného skláře Zdeňka Lhotského, který v současné době vystavuje například v New Yorku. Výstava je koncipována jako osobitý interiér do sebe zdánlivě nezapadajících objektů, snad nějakého sběratele. Návštěvník má například příležitost usednout do vystaveného křesla a na chvíli se zabydlet v prostoru galerie.

Záběr prezentovaných děl je opravdu široký a jednotlivým objektům nechybí imaginace, řemeslná zručnost i ušlechtilost použitých materiálů. U většiny vystavených objektů je jasně čitelná nevůle nechat se „uzemnit“ pouhou funkcí výrobku. Funkční využití je doplněno výtvarnou formou. Běžné výrobky se zde stávají tak trochu uměleckými díly a umělecká díla naopak užitnou věcí. Každý z prezentovaných objektů za sebou skrývá svůj příběh. Vystavené exponáty je možné chápat jako protipól k velkosériové produkci a trendu levných výrobků na jedno použití. Vždyť i obyčejné věci, které každodenně potkáváme, mohou mít svou duši a mohou nám svou jedinečností, originalitou i „poctivostí zpracování i materiálu“ přinášet radost.

Kurátor výstavy: MgA. Michal Trpák

Vystavující autoři: Igor Holas / Jakub Chocholoušek / Jaroslav Chramosta / Mirek Kodeš / Zdeněk Lhotský / Filip Hejkal Ondruška / Ladislav Plíhal / Lukáš Rais / Ondřej Svoboda / Lucie Švitorková / Jakub Tauš / Michal Trpák / Klára Horáčková / Michal Gábor / Michal MICL Novotný