TISKOVÁ ZPRÁVA 3.9.2015 v Českých Budějovicích

GALERIE MARIÁNSKÁ ZAČÍNÁ SLOUŽIT VEŘEJNOSTI

Objekt bývalých Mariánských kasáren s plochou přes 2000 m2 začal po celkové
rekonstrukci sloužit veřejnosti. Soukromá společnost LFIC a.s., která objekt koupila
v dražbě v roce 2011 objekt proměnila v multifunkční centrum s galerií, apartmánovým bydlením, uměleckou kavárnou, obchodní zónou a tvořivým prostorem pro veřejnost. Celková investice si vyžádala 82 miliónů korun.

Kasárna z roku 1844 po mnoha letech chátrání a neuskutečněných záměrů dnes otevřela své prostory pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky jižních Čech. Zástupce investora Vít Kršul představuje plány Galerie Mariánská. „Kasárna otevíráme jako multifunkční komplex, který bude živým kulturním centrem v pravém slova smyslu. Kulturní služby se budou prolínat s komerční činností, tak aby objekt jako celek dlouhodobě prosperoval. Proto tu máme vedle sebe galerii současného umění, uměleckou kavárnu, tvořivý prostor pro veřejnost, ale také jedinečné apartmánové bydlení a obchodní zónu. Komerční a nekomerční aktivity se navzájem synergicky podporují a vycházejí ze studie, která hovoří o potřebě moderních ubytovacích kapacit, které v tomto případě využijí jedinečného genia loci bývalých kasáren. A myslím, že oživit významnou historickou budovu v centru města uměleckou činností je moderní přístup, který může pomoci
i turistickému ruchu v jižních Čechách.“

Historická data:
* 1842 rozhodnutí o výstavbě kasáren
* 1843 projekt a zahájení stavby
* 1844 dokončení stavby
* 1874 rekonstrukce záchodových přístavků
* 1888 a 1890 objekt postižen povodněmi
* 1906 adaptace na posádkovou věznici
* 1949 přejmenování podle Jana Švermy
* 2. pol. 20.století instalace výtahu a realizace ústředního vytápění
* 1990 předání objektu městu
* 1992 prostory objektu byly pronajímány různým společnostem
* 1995 na objekt byla zpracována studie využitelnosti, která nebyla realizována
* 2004 město zvažuje prodej kvůli finanční neudržitelnosti objektu
* 2005 zápis objektu kulturní památkou
* 2005 prodej objektu soukromé společnosti
* 2005 – 2008 hledání optimální varianty úprav objektu a povolovací proces
* 2009 insolvence vlastníka
* 2010 – 2011 dražební vyhlášky
* 2011 objekt vydražen v opakované dražbě společností LFIC a.s.
* 2014 – zahájení generální rekonstrukce
* 2015 – dokončení rekonstrukce a znovuotevření Mariánských kasáren.