František Hodonský – Mělké vody

Retrospektivní výstava v Galerii Mariánská od 7.10. do 31.12.2016.
Výstava Františka Hodonského v Českých Budějovicích představuje reprezentativní výběr z malířského, grafického a sochařského díla tohoto malíře z let 1964 – 2016. Mělké vody v Galerii Mariánská prezentují vývoj tvorby Františka Hodonského od raných šedesátých let až do současnosti.

František Hodonský v roce 1969 dokončil Akademii výtvarných umění v Praze a našel tak své celoživotní téma v přírodě. Námětem jeho maleb se stalo hledání tvaru v krajině. Výtvarník Hodonský na sebe výrazně upozornil v osmdesátých letech hutnými malbami, v nichž zaznamenával tvarosloví krajiny rodné jižní Moravy, především oblasti lužních lesů. Obrazy z osmdesátých let jsou záznamem citových prožitků z vycházek do krajiny. František Hodonský své vjemy zanáší tuší, pastelem nebo akvarelem do svého skicáku a poté malířsky zpracovává. V devadesátých letech se malířské dílo stávalo sofistikovanějším. Umělec zkoušel nové výrazové formy, používal geometrické členění plochy, odvážil se spojovat plátna různých formátů přes sebe a další. Zároveň rozvíjel své grafické dílo, a to především v technice dřevořezu. Zde od rytých linií postupně přecházel k novátorskému odebírání hmoty z desky sochařským způsobem. Autor o tomto svém objevu mluví jako o smíření mezi malbou a grafikou. Matrice jsou haptickými reliéfními objekty.

V roce 2008 byl výběr z Hodonského matric prezentován na Mezinárodním trienále současného umění v pražské Národní galerii. Dalšího významného uznání se autorově grafické tvorbě dostalo v roce 2011, kdy byl vyhlášen laureátem Ceny Vladimíra Boudníka za rok 2010.