Kurt Gebauer (*1941) je český sochař, renesanční člověk, neúnavný inspirátor a podporovatel mladých umělců. Je zakládajícím členem legendárního volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece. Studoval na ŠUŘ v Brně, Sochařsko-kamenické škole v Hořicích v Podkrkonoší, byl kameníkem. Studoval také na Akademii výtvar- ných umění v Praze. Ve svobodném povolání pracuje od roku 1969. Od r. 1990 do r. 2012 byl vedoucím pedagogem Ateliéru veškerého sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nyní působí tamtéž jako emeritní profesor.

Typickým rysem Gebauerova díla je hravost a použití původně sochařsky nezvyklých materiálů – textil, přiznané lamináty, neopracovaný kámen, které s obměnami používá především pro svoje figurální práce. Známým motivem se v rámci Gebauerovy tvorby staly dívčí figury v pohybu, vycpané plavkyně, obludné podoby zvířat a trpaslíků, které parodují společenskou situaci. Vždy se zajímal o skutečné věci, lidi a život. Sochařství je pro něj druh zabydlování prostoru kolem nás.

HOUSENKY | kombinovaný materiál, různé velkosti, 1995
Housenky byly poprvé součástí výstavy Kurta Gebauera v různých částech Pražského hradu v roce 1995. Byly instalovány na zdech Tereziánského paláce, kde čouhaly z různých oken, okének a otvorů. Tak předjímaly období porevolučních skepsí – ani krása svobody není nezranitelná a jistá. Téma nebezpečí předjímání rozežrání zdánlivě pevné zdi jistoty je nekonečně aktuální. To je příroda, zvlášť ta lidská.

ALENKA | polyesterový laminát, výška 220 cm, 1982 – 1988
SRDCE | polyesterový laminát a parafin, výška 20 – 90 cm, 1997 – 2007

Kurt Gebauer Alenka
Kurt Gebauer Alenka