Depozitář, stálá výstava Michala Trpáka, která nechává nahlédnout do depozitáře Českobudějovického autora. Je tak možné shlédnout „menší“ sochy i obrazy, které autor vytvořil od roku 2007 až po současnost.

Výstava Depozitář je živá výstava, která se občas obmění, nějaká socha přijede z výstavy další se na ní vydá nebo najde nový domov u sběratele, jindy budou mít návštěvníci možnost jako první vidět nejnovější práci autora. Přijďte do živého depozitáře a prožijte několik okamžiků s příběhy soch, které autor sám žije.

Michal Trpák se narodil v Českých Budějovicích v roce 1982. Jeho studium umění začalo na SUPŠ v Č. Krumlově obor kamenosochařství. V roce 2001 byl přijat na VŠUP v Praze do atelieru prof. J. Beránka. Průběhu tohoto studia absolvoval roční stáže ve finském Lahti a kanadském Vancouveru a v roce 2007 magisterské studium dokončil v Praze. Dále v roce 2012 dokončil doktorandské studium na Akademii umění v Banské Bystrici pod vedením prof. B. Jirků. Michal Trpák žije a tvoří v Č. Budějovicích, mimo jiné je iniciátorem a kurátorem sochařské výstavy Umění ve městě a od roku 2015 i kurátorem výstavy Sculpture Line.

Jeho práce byly vystaveny na mnoha výstavách u nás i v zahraničí, například v Italském Arezzu na výstavě Icastica 2014, Bratislavě u River Gallery 2014, Londýně na Leicester Square 2015, Stuttgartu v hotelu Le Meridien 2015.

Sochy a obrazy Michala Trpáka jsou zastoupeny v soukromých sbírkách nebo veřejných prostranství měst v Č. Budějovicích, Praze a mnoha zemích Evropy, nebo v Rusku či Kanadě. Kromě výtvarné tvorby se Michal Trpák věnuje různým sportům a cestuje do vzdálených a odlehlých koutů světa jako Kamčatka, Aljaška, Nepál anebo se potápí do hlubin moří ale i po nich plachtí na lodi, aby načerpal novou inspiraci a byl blíže přírodě, která je tou nejlepší sochařkou.

Michal Trpák zároveň koncipoval interiér KAVÁRNY Galerie Mariánská.

 

Michal Trpak_depozitar_galerie_marianska
Únik do reality…(Co si myslí obraz?) – Michal Trpák
Michal-Trpak_depozitar_galerie_marianska_2
Stálá expozice Michala Trpáka v Galerii Mariánská