Petra Švecová a Radka Bodzevič Doubravová

Eliška Stejskalová se ve své tvorbě dlouhodobě zajímá o témata spojená s podobami vnímání. Petru Švecovou a Radku Bodzevič Doubravovou spojuje zájem o tradiční způsob uměleckého vyjádření. Jejich hlavním médiem je malba, kterou každá rozvíjí svým osobitým způsobem. V obou případech se jedná o autentickou tvorbu a důkaz, že současná malba může být stále inspirativní, pokud je k ní přistupováno originálním způsobem. Výtvarně vyspělá díla obou umělkyň demonstrují, že pluralitní projevy narace nejsou dnes pro výtvarné umění mrtvým projevem.

Petra Švecová (absolventka pražské Akademie v letech 2018, Ateliér malířství II / škola Vladimíra Skrepla; 2016 stáž u prof. W. A. Schefflera, Drážďany) polemizuje v semiabstraktních námětech s limity malby i vlastními koloristickými kvalitami; a táže se, jak významnou roli hraje při vzniku obrazu osobní filozofie a jak tvorba determinuje autorčin život. Snaží se rozklíčovat jednotlivé archetypy a symboly uložené hluboko v podvědomí a zachytit jejich stále se proměňující tvář. 

Oproti tomu Radka Bodzevič Doubravová (absolventka AVU, Ateliér grafiky II / škola Vladimíra Kokolii, 2017; 2016 stáž na Robert Gordon University-Gray’s School of Art, Aberdeen; finalistka Leinemann-Stiftung für Bildung und Kunst Award 2018) používá přímočařejší nemetaforické vyjádření, kdy vytváří rozsáhlé, mnohdy až znepokojivé celky, jež jsou mnohdy zrcadlem jejích prožitých příběhů.
 
Adam Hnojil, kurátor výstavy

28. 6. – 1. 9. 2019 / úterý – pátek 10:00 – 17:00 / sobota – neděle 12:00 – 17:00
vernisáž: 27. 1. 2019 / 17:00 hod.