Tvořivá dílna MALOVÁNÍ SOLÍ a KERAMIKA

Dubnový program výtvarného ateliéru Galerie Mariánská:

5.4. 16:00 téma MALOVÁNÍ SOLÍ A VOSKOVKAMI

19.4. 16:00 téma KERAMIKA

Prosíme o přihlášení nejpozději do 12:00 daného dne konání workshopu:

  • na telefonním čísle: 731 624 908
  • nebo e-mailem: info@galerie-marianska.cz

Galerijni_tvoriva_dilna_5-19.4.2016