Umění ve městě – AS1 Fragmenty současnosti

Devátý ročník výstavy Umění ve městě bude letos podruhé jak v exteriéru centra Českých Budějovic, tak i v interiéru Galerie Mariánská. Centrum města opět ožije díky sochám a prostorovým instalacím.

Výstava AS1 FRAGMENTY SOUČASNOSTI v Galerii Mariánská potrvá od 17. června do 30. září 2016.

Expozice je ve své podstatě vizionářská. Představuje práce studentů a pedagogů ateliéru AS1, který je kromě tradičního figurativního sochařství v poslední době stále silněji orientován na nové 3D technologie, tedy médium, které nyní vstupuje do světa techniky a přináší netušené možnosti i pro oblast umělecké tvorby. Absolventi tohoto ateliéru jsou tedy na české výtvarné scéně snadno rozpoznatelní podle dobře zvládnutého tradičního sochařského řemesla a kultivovaného citu pro figurální kompozice.

Možnost převádět trojrozměrné objekty do digitálních dat a znovu je zhmotňovat pomocí tzv. 3D tisku, popř. jiných navazujících technologií, nebo vytváření objektů nejprve ve virtuální – digitální podobě je v pravém slova smyslu revolucí. Stejně tak i ve sféře umění se dějí nečekané věci a sochařství se podobně jako v minulosti malba chvěje ve svých dříve pevných základech.

Ateliér prof. Michala Gabriela na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně rozhodně už několik let patří k takové solitérní průkopnické jednotce v českém prostředí. Vedle výuky tradičních sochařských postupů figurativního sochařství bylo v jeho rámci zřízeno již několik let úspěšně fungující 3D studio, které v současnosti vede doc. Tomáš Medek. Vystavené práce jsou díla pedagogů, studentů i absolventů tohoto ateliéru a nemalou část zastupují i objekty studentů ze Spojených států, kteří se se spolu s nimi spojili v několika projektech.

Tato výstava tak mimo jiné umožňuje nahlédnout do budoucnosti sochařství a zároveň připomíná, že hledání pravdy v uměleckém vyjádření zůstává bez ohledu na vývoj technologií ve své podstatě stále stejné. Digitální sochařství totiž pomáhá ulehčit některé kroky při realizaci artefaktu, samotný umělecký zápas však ovlivnit nemůže. Umělec nadále stojí před světem a sebou samým pln nejistot a touhy a svádí tytéž bitvy jako dřív.

Exteriérovou část výstavy Umění ve městě a interiérovou část propojuje červená figura na fasádě budovy Galerie Mariánská od autorky Markéty Schiffnederové.

 

  • Vystavující studenti z Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, Ateliéru Socha 1:

Kristýna Haviarová, Tea Dohnalová, Nikola Mojsl, Marie Widemanová, Soňa Halásová, Jan Dostál, Eva Lukešová, Jiří Kamenskich, Petr Křivák, Tomáš Pavlacký, Markéta Schiffnederová, Hana Svobodová, Jakub Kliment, Ivana Pavlíčková, Martin Králík, Klaudia Korbeličová, Ladislav Ducháček, Natalie Chalcarzová, Dušan Váňa, Petra Bojanová, Monika Horčicová, Adam Krhánek, Jan Šebánek, Jana Schlosserová, Ilona Župková, Helena Tůmová

  • Vystavující studenti ze School of Visual Arts New York:

Li Yao, Vilis Lipins, Cameron Ritchie, Devin Tamiazzo, Erica Spinozzi, Monica Lai, Vincent CY Chen, Wenye Fang, XinHai Zhao

 

AS1_Fragmenty_soucasnosti_16.6. Umeni_ve_meste_AS1_Fragmenty_soucasnosti Umeni_ve_meste_AS1_Fragmenty_soucasnosti_16.6.