Výtvarné workshopy SebeArt

UMĚNÍ SEBEPOZNÁNÍ
SEBEPOZNÁNÍ UMĚNÍM
Arteterapie

“Umění je jedinečná šance a fórum pro osobní expresi. Umění je i stimulace, tvořivé zaměstnání, komplexní integrace všech složek osobnosti.” Jaroslava-Šicková Fabrici

Arteterapie je platná u lidí, kteří chtějí objevit cestu do svého nitra a lépe porozumět sobě samému. Může pomoci k nalezení nových perspektiv chápání situací a vztahů. Přispívá k osobnímu růstu, uvědomění si vlastních pocitů a vnitřních pochodů. Malování může přispět k nalezení a pochopení nevědomích přání a nevyřčených pocitů.

Arteterapie je výtvarná tvorba a zároveň dialog v sobě k sobě. Člověk si během tvorby může pokládat otázky a současně na ně hledat a nalézat odpovědi. Může to být velmi zajímavá cesta sebepoznání, která otevře spoustu netušených komnat.

Významným východiskem arteterapie jsou obsahy nevědomí, část duše, která je člověku navenek skryta, která je přesto nedílnou součástí jeho každodenního konání a rozhodování nebo chápání situací. Při výtvarné tvorbě se skrytá část člověka (nevědomí) snáze osvobodí a může být vyjádřena pomocí symbolů v obrazech lépe než v mluveném projevu. Umění v terapeutickém kontextu se nezabývá pouze výsledkem, ale také procesem tvorby. K teoretickým východiskům arteterapie značně přispěli S. Freud, který chápal umění jako „chodníček, který vede z fantazie zpět do reality“ a Carl Gustav Jung, který v nevědomí viděl zejména zdroj zdraví a transformace. Sílu v člověku, která si je schopna pomoci.

Více informací na www.sebeart.cz